آشنایی با حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین و مقررات آموزش عالی
48 بازدید
محل نشر: کارگاه آموزشی آیین نامه نشریات دانشگاهی، اردیبهشت 1387
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی