وقف و امنیت اجتماعی
50 بازدید
محل نشر: کنفرانس وقف و تمدن اسلامی، آبانماه 1387 ، اصفهان
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
دولت و وقف به عنوان نهاد جامعه مدنی تاثیر گزاریها و تاثیر پذیریهای متقابل در مقوله امنیت اجتماعی