شطرنج قدرت در رژیم حقوقی دریای خزر: چالشها و فرصتهای فراسوی جمهوری اسلامی ایران
49 بازدید
محل نشر: دانشگاه گیلان، یازدهم اسفند ماه 1386
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی