تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
فوق لیسانس 
1367 
علوم سیاسی 
دانشگاه امام صادق(ع) 
 
لیسانس 
 
معارف اسلامی 
دانشگاه امام صادق (ع) - تهران 
 
دکترا 
 
علوم سیاسی- روابط بین الملل 
دانشگاه نیو ساوث ویلز - سیدنی- استرالیا